Kulturell intelligens - det viktigste tegnet på suksess i en verden uten grenser! 

SIKKERHETSKULTUR OG LEDERSKAP

"Kultur og ledelse er 2 sider av samme sak, og ingen av dem kan forstås separert".

                          Edgar Schein

En bedrifts sikkerhetskultur er kombinasjonen av kunnskap, motivasjon, holdninger og atferd. Den vises både ved uønskede hendelser, og i håndtering av alt fra farlige fysiske situasjoner, til behandling av konfidensiell informasjon.

 

Organisasjonskulturen påvirker i høy grad sikkerhetskulturen.

Spørsmålet er på hvilken måte?  

Les mer om sikkerhetskultur her

Les om beredskap her

KULTURELL INTELLIGENS PÅ NORSK

Flerkulturelt mangfold kan være en kilde til kreativitet og nye perspektiver på løsning av problemer, men ulike holdninger og forventninger, adferd og kommunikasjonsformer kan også føre til misforståelser, konflikter, forsinkelser og økonomiske tap.

 

Da er det nødvendig å inneha kulturell intelligens (CQ) som en del av lederens - og organisasjonens - «verktøykasse». Kulturell intelligens - hvordan evaluere og forbedre effektivitet og samarbeid i situasjoner som kjennetegnes av mangfold - er forankret i grundig, akademisk forskning utført av forskere over hele verden. 

På ethvert marked er det en økende grad av innovativ tenkning; nye fremgangsmåter, nye ideer, ny teknologi og nye arbeidsprosesser.  Hemmeligheten bak innovasjon er at den best kommer fra godt ledet uenighet

Workshop Kulturell Intelligens er et skreddersydd, pro-aktivt utviklingsprogram for en arbeidsplass som vil sikre seg den beste utnyttelsen av sine flerkulturelle ressurser.

 

Vi bruker relevant teori og nyeste forskning på området,  gruppeoppgaver, felles og individuelle tilbakemeldinger, samt mulighet for å dele erfaringer og nye ideer. Les mer om workshop her.

 

CQ FOR LEDERE

Hvilke kulturelle faktorer påvirker samarbeid og kommunikasjon i din organisasjon?

En flerkulturell hverdag stiller spesielle krav til lederen og lederrollen. Det er et lederansvar å legge forholdene til rette for felles forståelse og innsats, samt å bruke og utvikle potensialet som ligger i ulikhetLes mer her.

DU OPPNÅR:

 • Innsikt, kunnskap og trening i kulturell intelligens og hvordan det kan styrke din organisasjon.

 • Bedre utnyttelse av organisasjonens samlede kompetanse.

 • Større trygghet i (team)lederrollen med bedre innsikt i egne tanker og reaksjonsmønstre.

 • Økte kommunikasjonsferdigheter som er hensiktsmessige på en flerkulturell arbeidsplass.

 • Bedre handlingsrom gjennom økte kommunikasjonsferdigheter.

 • Ha kunnskap om ulike kulturelle kjennetegn ved ledelse og samarbeid generelt og i egen bedrift

 • Større effektivitet og et mer attraktivt arbeidsmiljø.

 • Forebygging og minsking av misforståelser og konflikter pga lav bevissthet om kulturelle forskjeller.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

Mange har kunnskap om hva som trengs - vi vet hvordan teoriene kan gjøres om til konkret handling og mestring.