top of page

LEDELSE I ET FLERKULTURELT LANDSKAP

smiling Man

I en økende flerkulturell hverdag stiller håndtering av mangfolds-dimensjonen spesielle krav til lederen og lederrollen. Da må lederen være klar over hvilke kulturelle faktorer som påvirker samarbeid og kommunikasjon.

For å lykkes i skiftende og komplekst miljø, søker ledere etter nye kilder til innovasjon og kreativitet. Ulike perspektiver, kulturer, tilnærminger og utgangspunkt for å vurdere ulike løsninger på samme problem, er selve bærebjelken for innovasjon.

I dette landskapet må lederen effektivt kunne lede seg selv på tvers av nasjonale, etniske og organisatoriske kulturer. Lederen blir både et kulturelt «objekt» (viktige rollemodeller for teamets opplevelse av «slik gjør vi det her»), og kulturelle «arkitekter» som kan forsøke å påvirke kulturen slik at den understøtter bedriftens mål.

 

De aller fleste markeder har en økende grad av innovativ tenkning; nye fremgangsmåter, nye ideer, ny teknologi og nye arbeidsprosesser. Hemmeligheten bak innovasjon er at den best kommer fra godt ledet uenighet. 

Profesjonelle bedrifter

Kjennetegn på en kulturelt intelligent leder:

 • «Fanger opp» mangfoldet og kompleksiteten som eksisterer innenfor organisatoriske strukturer og systemer og integrerer disse på en kreativ og innovativ måte.

 • Fungerer godt, og trives i miljøer med usikkerhet, tvetydighet og endring.

 • Har en høy grad av åpenhet og fleksibilitet som tillater vurdering av nye teknikker, prosesser og strukturer, til bruk i nåværende og fremtidige produkter og prosesser i egen organisasjon.

 • Er intuitiv, og tilpasser adferd og holdninger.

 • Kan «smelte sammen» ulike ideer og synspunkter, og forme disse inn i organisasjonens strategier.

Fordelene som kulturelt intelligente ledere bringer til teamet, er mange:

 • De kan sameksistere i og mellom kulturer, og «se» gjennom flere linser.

 • De kan ofte forutse kulturkonflikter og vite når problemer oppstår på grunn av kulturelle forskjeller fremfor andre årsaker.

 

 • De fungerer som «kulturelle broer», noe som er spesielt nyttig for å integrere og assimilere nye medarbeidere og bygge kulturelt mangfoldige team.

 

 • De vet hvordan de skal gi tilbakemeldinger på en kulturelt hensiktsmessig måte og hvordan du kan påvirke og kommunisere effektivt i flerkulturelle situasjoner.

 

 • De kan lytte til ulike synspunkter, kommunisere på en åpen måte, og ønske nye ideer velkommen.

 

 • De lytter aktivt, og observerer hvordan de kan sette seg inn i andres tankesett og preferanser. Dette er nyttig ikke bare ved personalledelse, men også i produktutvikling og identifisering av uutnyttede muligheter – spesielt viktig i nye og voksende markeder.

bottom of page