top of page
Landsflagg

Velkommen til CapioCultura
Din samarbeidspartner i flerkulturelle omgivelser

  • Mangeårig ledererfaring fra internasjonale og norske bedrifter i privat og offentlig sektor med fokus på bevisstgjøring, kommunikasjon, trening og organisasjonsutvikling.

​​

  • Innsikt, kunnskap, treningsmuligheter og tilbakemeldinger, samt effektive og brukervennlige verktøy som forsterker leder- og samarbeids-ferdigheter på en flerkulturell arbeidsplass.

​​

  • Kartlegging av psykologisk trygghet og Growth Mindset i teamet.

​​

  • Gjennomprøvde og suksessrike tilnærminger og metoder som etablerer et felles grunnlag blant de ansatte for forståelse av den interne kulturen, og hvordan den kan utvikles for å sikre at organisasjonen kan optimalisere effekten av et mangekulturelt arbeidsmiljø.

​​

  • Praktiske verktøy, til bruk for å øke innsikt, erkjennelse, kunnskap og handlings- og mestringskompetanse hos deltagerne.

​​

  • Reelle scenarier gjennomført som tabletops ("rundebordsdialog"), for å etablere en felles forståelse for hvordan situasjoner kan forstås, møtes og løses. 

​​

  • Fra "Best practice" til "Next practice" - slik vi skal gjøre det hos oss fremover.

Eksternt teammøte
Jeg vil gjerne ha en uforbindtelig prat om deres tjenester.

Mange takk! Vi ser frem til å snakke med deg.

bottom of page