top of page

En annen tekst

Programvareprogrammerer
Flerkulturell kompetanse for team

Fordelene med å arbeide i multinasjonale team blir mer og mer tydelige i vår moderne, tilkoplede  verden. Muligheten til å få det best mulige fra alle verdenshjørner betyr at høyt kompetente mennesker fra ulike land og kulturer, oftere og oftere arbeider i samme team.

 

Tilstrømningen av nye ideer og metoder, og muligheten for å nå internasjonale markeder og partnerskap har gjort multinasjonale prosjekter allestedsnærværende og gjennomgripende. Til tross for potensialet, bringer denne arbeidsformen også med seg noen organisatoriske og samarbeidsmessige utfordringer, så vel for team- og prosjektledere som for teammedlemmene.

Håndtrykk

Flerkulturell kompetanse er viktig i teamet

Kultur referer seg til verdier, normer og tradisjoner som påvirker hvordan vi vanligvis handler, tenker, samarbeider, oppfører oss og tar beslutninger.

Kulturell kompetanse er i korte trekk evnen til å samhandle effektivt med mennesker fra ulike kulturer. Denne evnen avhenger av at man kjenner sin egen kulturs verdensbilde, har en tolerant holdning overfor kulturelle forskjeller og tverrkulturelle ferdigheter.

Jo  flere ulike kulturer som arbeider sammen, jo mer nødvendig er det å trene på kulturell kompetanse for å unngå misforståelser og forsinkelser som påvirker arbeidsmiljø, effektivitet og leveranser.

Flerkulturell trening bidrar til å utvikle forståelse og respekt, og kan være nødvendig både for ledelsen og de ansatte uavhengig av kulturell bakgrunn.

Et team er en gruppe mennesker som samhandler og utnytter hverandres styrker og kompetanse slik at de skaper mer enn hva de kan klare hver for seg. Et velfungerende team er effektivt og lønnsomt for bedriften. Et godt team spiller på hver enkelt medlems styrke og klarer gjennom samhandling, kunnskaps-deling og respekt for hver enkelt sitt bidrag til teamet, å skape resultater utover det vanlige.

programmer

Ingen tilgjengelige programmer
bottom of page